Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

Dịch vụ khoa học công nghệ

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0981.383.436

ic-mail.png

congnhan.vaci@gmail.com

ic-sk.png

Viện công nhận VACI

Chương trình Công nhận

cskh.jpg

Mrs Lan -

  0915701569

Tin tức - sự kiện

thi-nghiem.png
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
#Tin Tức 06-10-2020
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
thi-nghiem.png
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012
#Tin Tức 06-10-2020
Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012
thi-nghiem.png
Đánh giá công nhận tiêu chuẩn ISO 17025:2017 cho Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử tại Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia
#Tin Tức 06-10-2020
Đánh giá công nhận tiêu chuẩn ISO 17025:2017 cho Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử tại Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Khách hàng - đối tác